Panerių g. 51-301, 03160, Vilnius

Vykdomos bankroto procedūros


Bankroto administratoriaus teikiama informacija dėl euro įvedimo

Klientai,

informuojame, kad, 2015 m. sausio 1 d. paskolos litais bus automatiškai ir nemokamai perskaičiuotos į eurus pagal oficialų euro ir lito keitimo kursą.

Paskolos sutartyse numatytos sąlygos ir finansiniai įsipareigojimai po euro įvedimo nesikeis, todėl dokumentų persirašyti nereikės. 

Paskolos sutartyse ir jų prieduose esančios nuorodos į litus bus laikomos nuorodomis į eurą, taikant nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą 1 EUR = 3.4528 Lt, suapvalinus galutinę sumą iki dviejų skaičių po kablelio.

Paskolos įmokos ir mokesčiai, kurie iki euro įvedimo buvo mokami litais, nuo 2015 m. sausio 1 d. bus mokami eurais. Įmokų mokėjimų grafikai bus rodomi eurais.

Pradelsti mokėjimai litais bus perskaičiuoti į eurus ir po euro įvedimo bus mokami eurais.

Klientas, pageidaujantis kredito įmokų mokėjimo grafiko, perskaičiuoto į eurus, turi kreiptis į kredito uniją.