Panerių g. 51-301, 03160, Vilnius

Mūsų restruktūrizuojamos įmonės


Energetikos montažas, RUAB

Įmonės kodas: 301296548
Įmonės registracijos adresas: Jaunystės g. 21, 31230 Visaginas
Įmonės vadovas: Kęstutis Leskauskas
Teismas: Panevėžio apygardos teismas
Nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą data: 2014-01-13

 

Restruktūrizuojamos UAB „Energetikos montažas“ restruktūrizavimo administratorius – UAB „Verslo konsultantai“
Kontaktinis asmuo – projektų vadovė, finansų analitikė Dovilė Eitmantytė
Tel. 8 37 201 433
El. p. dovile@verslokonsultantai.lt


 • 2016-06-17 Priimta nutartis dėl kreditorių sąrašo patikslinimo ir plano pakeitimo

   Panevėžio apygardos teismas 2016-06-17 nutartimi patikslino R UAB „Energetikos montažas“ kreditorių sąrašą ir patvirtino restruktūrizavimo plano pakeitimą, numatant, kad visi  neįvykdyti pirmos eilės kreditoriniai reikalavimai 11 550 Eur ir antros eilės  kreditoriniai reikalavimai 129 650 Eur, kurių tenkinimas buvo  numatytas 2-ųjų restruktūrizavimo plano įgyvendinimo metų  1-ajame pusmetyje, bus tenkinami 2-ųjų restruktūrizavimo plano  įgyvendinimo metų 2-ajame pusmetyje.


 • 2016-05-31 Kreditorių susirinkimo nutarimai

   2016-05-31 R UAB „Energetikos montažas“ kreditorių susirinkime priimti nutarimai:

   – Patvirtinta R UAB „Energetikos montažas“ veiklos ir restruktūrizavimo plano vykdymo ataskaita už laikotarpį  nuo 2015-10-10 iki 2016-04-10.

   – Patvirtintas R UAB „Energetikos montažas“ restruktūrizavimo plano pakeitimas, nustatant, kad visi neįvykdyti pirmos eilės kreditoriniai reikalavimai 11 550 Eur ir antros eilės kreditoriniai reikalavimai 129 650 Eur, kurių tenkinimas buvo numatytas 2-ųjų restruktūrizavimo plano įgyvendinimo metų 1-ajame pusmetyje, bus tenkinami 2-ųjų restruktūrizavimo plano įgyvendinimo metų 2-ajame pusmetyje.

   – Pritarta 2015 m. gruodžio 3 d. R UAB „Energetikos montažas“, UAB „Folis“ bei R UAB „NAPC“ sudarytai Reikalavimo teisių perleidimo sutarčiai.

   – Leista R UAB „Energetikos montažas“, įvykdžius konkretaus restruktūrizavimo plano įgyvendinimo pusmečio einamuosius mokėjimus pagal Restruktūrizavimo planą, laisvas lėšas naudoti bendrovės nuožiūra.

   – Patvirtinta R UAB „Energetikos montažas“ priklausančio ilgalaikio turto pardavimo/nurašymo tvarka.

   – Pritarta R UAB „Energetikos montažas“ valdymo organo kreipimuisi į Panevėžio apygardos teismą su prašymu dėl R UAB „Energetikos montažas“ restruktūrizavimo administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“ atstatydinimo ir naujo restruktūrizavimo administratoriaus – UAB „Valeksa“ – paskyrimo ir įpareigota R UAB „Energetikos montažas“  vadovą kreiptis į teismą su prašymu dėl bendrovės  restruktūrizavimo administratoriaus atstatydinimo.

    

    


 • 2016-05-24 Informacija dėl kreditorių susirinkimo

   Pranešame, kad restruktūrizuojamos UAB „Energetikos montažas“ kreditorių susirinkimas vyks 2016-05-31 11 val. 00 min., adresu: Panerių g. 51, 03160 Vilnius, UAB „Verslo konsultantai“ patalpose (311 kab.). Pakartotinis kreditorių susirinkimas (neįvykus 2016-05-31) įvyks 2016-06-07 11 val. 00 min. tuo pačiu adresu.

   Jei negalite atvykti į susirinkimą, maloniai prašome balsuoti raštu užpildant pridedamą balsavimo raštu biuletenį ir pateikti adresu: Vytauto pr. 29, 44352, Kaunas arba el. paštu: info@verslokonsultantai.lt. Užpildytą balsavimo raštu biuletenį prašome pateikti iki 2016-05-31 09:00 val.

    Susirinkimo darbotvarkė:

   1. Kreditorių susirinkimo sekretoriaus ir pirmininkaujančio rinkimas;
   2. Dėl kreditorių susirinkimo darbotvarkės patvirtinimo;
   3. Dėl RUAB „Energetikos montažas“ veiklos ir restruktūrizavimo plano vykdymo ataskaitos;
   4. Dėl RUAB „Energetikos montažas“ restruktūrizavimo plano;
   5. Dėl pritarimo R UAB „Energetikos montažas“ sudarytai 2015 m. gruodžio 3 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutarčiai;
   6. Dėl leidimo R UAB „Energetikos montažas“ disponuoti laisvomis piniginėmis lėšomis;
   7. Dėl RUAB „Energetikos montažas“ priklausančio ilgalaikio turto pardavimo tvarkos patvirtinimo;
   8. Dėl RUAB „Energetikos montažas“ restruktūrizavimo administratoriaus pakeitimo;
   9. Įgaliojimų pasirašyti kreditorių susirinkimo protokolą suteikimas.

 • 2015-12-16 Priimta nutartis dėl restruktūrizavimo plano pakeitimo

   2015-12-16 Panevėžio apygardos teismas priėmė nutartį dėl R UAB „Energetikos montažas“ restruktūrizavimo plano pakeitimo.


 • 2015-11-27 Patvirtintas plano pakeitimas ir veiklos ataskaita

   2015-11-27 R UAB „Energetikos montažas“ kreditorių susirinkime buvo priimtas nutarimai:

   1. patvirtinti restruktūrizuojamos UAB „Energetikos montažas“ restruktūrizavimo plano pakeitimą nustatant, kad visi neįvykdyti pirmos eilės kreditoriniai reikalavimai, 69 017,46 Eur, kurių tenkinimas buvo numatytas 1-ųjų restruktūrizavimo plano įgyvendinimo metų 2-ajame pusmetyje, bus tenkinami 2-ųjų restruktūrizavimo plano įgyvendinimo metų 1-ajame pusmetyje.
   2. patvirtinti R UAB „Energetikos montažas“ veiklos ir restruktūrizavimo plano vykdymo ataskaitą už laikotarpį 2015-04-10 – 2015-10-10 pagal Priedą Nr. 2.

 • 2015 07 21 Patvirtintas restruktūrizavimo plano pakeitimas

   Panevėžio apygardos teismas 2015 m. birželio 26 d. nutartimi patvirtino R UAB „Energetikos montažas“ restruktūrizavimo plano pakeitimą.


 • 2015-05-29 Patvirtintas RUAB „Energetikos montažas“ restruktūrizavimo plano pakeitimas

   2015-05-29 pakartotiniame RUAB „Energetikos montažas“ kreditorių susirinkime patvirtintas restruktūrizuojamos UAB „Energetikos montažas“ restruktūrizavimo plano pakeitimas nustatant, kad visi pirmos eilės kreditoriniai reikalavimai, 72 771,95 Eur, kurių tenkinimas buvo numatytas 1-ųjų restruktūrizavimo plano įgyvendinimo metų 1-ajame pusmetyje, bus tenkinami 1-ųjų restruktūrizavimo plano įgyvendinimo metų 2-ajame pusmetyje.


 • 2015-05-21 Informacija dėl kreditorių susirinkimo

   „Restruktūrizuojamos UAB „Energetikos montažas“ kreditorių susirinkimas įvyks 2015-05-28  15 val. 00 min., adresu: Panerių g. 20, 03209 Vilnius, UAB „Verslo konsultantai“ patalpose.  Susirinkimas vyks valstybine lietuvių kalba.

   Pakartotinis kreditorių susirinkimas (neįvykus 2015-05-28) įvyks 2015-05-29 15 val. 00 min. tuo pačiu adresu.

    

   Jei negalite atvykti į susirinkimą, maloniai prašome balsuoti raštu užpildant pridedamą balsavimo raštu biuletenį ir pateikti adresu: Savanorių pr. 166, 44149 Kaunas, arba faksu: 8-37-261122, arba el. paštu: info@verslokonsultantai.lt. Užpildytą balsavimo raštu biuletenį prašome pateikti iki 2015-05-28 14:00 val.

    

   Susirinkimo darbotvarkė:

   1. Dėl kreditorių susirinkimo sekretoriaus ir pirmininkaujančio rinkimo;
   2. Dėl R UAB „Energetikos montažas“ veiklos ir restruktūrizavimo plano vykdymo ataskaitos;
   3. Dėl R UAB „Energetikos montažas“ restruktūrizavimo plano;
   4. Dėl įgaliojimų pasirašyti kreditorių susirinkimo protokolą.“

 • 2014-09-12 Informacija dėl pakartotinio kreditorių susirinkimo

   Pakartotinis RUAB „Energetikos montažas“ kreditorių susirinkimas įvyks 2014 m. rugsėjo 15 d. 14.00 val. (kreditorių registracija vyks nuo 13.30 val.). Pakartotinis susirinkimas vyks valstybine lietuvių kalba adresu: Algirdo g. 75, Vilniuje (UAB „Verslo konsultantai“ biure). Pakartotiniame susirinkime bus svarstomi tik darbotvarkės klausimai, kurie yra pateikti svarstyti 2014 m. rugsėjo 11 d. kreditorių susirinkimui.

   Neįvykus 2014 m. rugsėjo 11 d. šauktam kreditorių susirinkimui užpildytas balsavimo raštu biuletenis galioja ir pakartotiniame kreditorių susirinkime. 


 • 2014-09-04 Informacija dėl kreditorių susirinkimo

   RUAB „Energetikos montažas“ kreditorių susirinkimas šaukiamas 2014 m. rugsėjo 11  d. Susirinkimas vyks valstybine lietuvių kalba adresu: Algirdo g. 75, Vilniuje (UAB „Verslo konsultantai“ biure). Susirinkimo pradžia 11.00 val. (kreditorių registracija vyks nuo 10.30 val.).

   Jei negalite atvykti į kreditorių susirinkimą, maloniai prašome balsuoti raštu, užpildant pridedamą balsavimo biuletenį, ir jį pateikti adresu: Raudondvario pl. 99, 47184 Kaunas, faksu: 8-37-261122, arba el. paštu: info@administravimas.lt. Užpildytus balsavimo raštu biuletenius prašome pateikti iki 2014 m. rugpjūčio 10 d. 12.00 val.

   Susirinkimo darbotvarkė:

   1. Dėl kreditorių susirinkimo sekretoriaus ir pirmininkaujančio rinkimų.
   2. Dėl pritarimo R UAB „Energetikos montažas“ restruktūrizavimo plano projektui.
   3. Dėl įgaliojimų pasirašyti kreditorių susirinkimo protokolą.

   Kreditoriaus – juridinio asmens įgalioti atstovai privalo pateikti įgaliojimą atstovauti įmonei.


 • 2014-07-21 Informacija dėl kreditorių susirinkimo

   RUAB „Energetikos montažas“ kreditorių susirinkimas šaukiamas 2014 m. rugpjūčio 5 d. Susirinkimas vyks adresu: Taikos pr. 10, Visagine (nuomojamose RUAB „Energetikos montažas“ patalpose). Susirinkimo pradžia 16.00 val. (kreditorių registracija vyks nuo 15.30 val.). Pakartotinis RUAB „Energetikos montažas“ kreditorių susirinkimas (neįvykus sušauktajam 2014-08-05) įvyks tuo pačiu adresu 2014 m. rugpjūčio 11 d. 16.00 val. (kreditorių registracija vyks nuo 15.30 val.).

   Jei negalite atvykti į kreditorių susirinkimą, maloniai prašome balsuoti raštu, užpildant pridedamą balsavimo biuletenį, ir jį pateikti adresu: Raudondvario pl. 99, 47184 Kaunas, faksu: 8 37 261 122, arba el. paštu: info@administravimas.lt. Užpildytus balsavimo raštu biuletenius prašome pateikti iki 2014 m. rugojūčio 4 d. 9.00 val.

   Susirinkimo darbotvarkė:

   1. Dėl kreditorių susirinkimo sekretoriaus ir pirmininko rinkimų.
   2. Dėl pritarimo R UAB „Energetikos montažas“ restruktūrizavimo plano projektui.
   3. Dėl kreditorių susirinkimo šaukimo tvarkos tvirtinimo.
   4. Dėl informacijos kreditoriams ir akcininkams teikimo tvarkos tvirtinimo.
   5. Dėl įgaliojimų pasirašyti kreditorių susirinkimo protokolą.

   Kreditoriaus – juridinio asmens įgalioti atstovai privalo pateikti įgaliojimą atstovauti įmonei.


 • 2014-05-14 Priimta nutartis dėl kreditorių reikalavimų patvirtinimo.

   Panevėžio apygardos teismas 2014 m. gegužės 14 d. nutartimi patvirtino kreditorių ir jų pareikštų finansinių reikalavimų sąrašą.


 • 2014-02-28 Kreditoriams: dėl finansinių reikalavimų teikimo

   Kreditorių reikalavimai susidarę iki 2014-02-27 imtinai pateikiami iki 2014-03-31 restruktūrizavimo administratoriui UAB ,,Verslo konsultantai“ adresu: Raudondvario pl. 99, LT-47184 Kaunas.

   Reikalavime, t. y. laisvos formos prašyme, įtraukti į restruktūrizuojamos UAB „Energetikos montažas“ kreditorių sąrašą turi būti nurodyta: kokia iki 2014-02-27 imtinai yra susidariusi UAB „Energetikos montažas“ skola Jums, kokiu pagrindu susidarė skola. Prie prašymo turi būti pridėtos dokumentų, pagrindžiančių skolą (PVM sąskaitos faktūros, sutartys, suderinimo aktai ir kt.), patvirtintos kopijos.


 • 2014-02-27 iškelta UAB „Energetikos montažas“ restruktūrizavimo byla

   Panevėžio apygardos teismas 2014 m. sausio 13 d. nutartimi iškėlė UAB „Energetikos montažas“ restruktūrizavimo bylą. Nutartis įsiteisėjo 2014 m. vasario 27 d., Lietuvos apeliaciniam teismui Panevėžio apygardos teismo 2014 m. sausio 13 d. nutartį palikus nepakeistą.