Panerių g. 51-301, 03160, Vilnius

Restruktūrizavimas


Atsiliepimai

Restruktūrizavimas – būdas atstatyti ilgalaikį įmonės mokumą, atsiskaityti su kreditoriais ir išvengti bankroto. 

Įmonės restruktūrizavimo metu, skirtingai nei bankroto procedūros atveju, įmonės vadovybė nepraranda savo įgaliojimų ir valdo įmonę kartu su teismo paskirtu restruktūrizavimo administratoriumi.

Svarbus mūsų, kaip restruktūrizavimo specialistų, veikimo bruožas yra ne formali, o aktyvi administratoriaus pozicija, visapusiška pagalba įmonei prieš restruktūrizavimą ir visu restruktūrizavimo laikotarpiu.

UAB „Verslo konsultantai“  kaip restruktūrizavimo specialistų stiprybė, pridėtinė vertė ir pranašumas prieš daugelį kitų administratorių yra tai, kad mūsų restruktūrizavimo administratoriui talkina gausi įmonės specialistų komanda. Teisinės, finansinės, procesų ir personalo valdymo, vidinių ir išorinių konfliktų sprendimo, skolų išieškojimo, derybų vedimo, marketingo strategijos kūrimo, turto pardavimo ir kitos specialiai tai įmonei pritaikytos konsultacijos yra reali pagalba bendrovei, surandant efektyvius būdus laikiniems finansiniams sunkumams įveikti.

Mes aktyviai bendradarbiaujame su įmone parengiant konstruktyvų, aiškų ir realistišką jų restruktūrizavimo planą bei kartu nuosekliai veikiame, jį įgyvendinant. 

Tapę restruktūrizuojamos įmonės administratoriais, visų pirma, tampame šios įmonės verslo draugais, bičiuliais. Žinome, kad keletą metų veiksime išvien, kad pasiektumėme bendrų tikslų – kad būtų atstatytas ilgalaikis restruktūrizuojamos įmonės mokumas, atsiskaityta su kreditoriais ir, žinoma, išvengta bankroto.